תקנון אתר

תקנון זה מסדיר את היחסים בין אתר nayad4u.co.il  לבין הגולש/ת באתר ומהווה הסכם מחייב לכל דבר ועניין.

מבוא

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

במידה ומידע המופיע בתקנון לא מובן לגולש באפשרותו לפנות להנהלת אתר nayad4u.co.il ולבקש הבהרות. בכל מקרה, כל אחד ממשתמשי האתר רשאי לפנות בכל עת להנהלת אתר nayad4u.co.il ולבקש הבהרות לגבי השימוש באתר ותנאיו.

פניה להנהלת אתר nayad4u.co.il תעשה באמצעות הסמן "צור קשר" המופיע באתר, או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני להנהלת האתר.

 

כללי

 1. במסגרת התקנון – "גולש/ת"/ "משתמש/ת" – מהווה כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו; "האתר" – nayad4u.co.il  לרבות מנהליו, עובדיו, בעלי מניותיו וכל מי מטעם האתר;
 2. במסגרת התקנון – "לקוח", "רוכש" – מהווה כל גולש או גורם אחר אשר רכש מהאתר מוצר או מוצרים, והכל בהתאם להיגיון.
 3. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 4. הגלישה באתר, תחשב להסכמה מצד הגולש באתר לתנאים המופיעים בתקנון זה.
 5. התכנים באתר זה עשויים להופיע במדיות נוספות, כדוגמת האינטרנט, רדיו, עיתונות וטלוויזיה. תקנון זה חל גם על חומר הקשור לאתר והמפורסם בכל מדיה אחרת או בכל דרך אחרת בהתאם לשינויים הנדרשים .
 6. תקנון זה מסדיר את היחסים בין האתר לבין כל מי שעושה שימוש באתר, ("משתמש"), או באפשרויות המצויות באתר, כגון מנוע חיפוש, השוואות מחירים או ישומים שניתן להשיגם באמצעות האתר, או מידע שניתן באתר או שניתן להשיגו באמצעות האתר.
 7. כל קניה ואספקה של מוצר/ים באתר מבוצעת בהתאם לתקנון זה;
 8. האתר שומר לעצמו זכות לסרב למכור מוצר/ים או להעניק שירותים לפלוני או אלמוני בלי הודעה מוקדמת ובלי כל סיבה;
 9. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמשים או לגורם אחר, ושינויים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.
 10. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

 

הזכות להשתמש באתר

 1. רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות למוצרים הנמכרים באתר מי שהם תושבי מדינת ישראל, בעלי תעודת זהות ישראלית בתוקף, וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות וכן כל מי שקיבלו אישור מהאתר.

 

מכירות המתבצעות באתר

 1. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות;
 2. המידע שמוצג באתר איננו מהווה תחליף לבדיקה מקיפה של המוצר טרם ביצוע רכישות באמצעות האתר, ולמוכר מומלץ לוודא באמצעות מקורות מידע נוספים פרטים לגבי המוצר הנרכש.
 3. האתר רשאי לשנות ו/או לבטל כל הזמנה ו/או מחיר מוצר ללא התראה מוקדמת, ראה לעניין זה סעיף 23 להלן.
 4. האתר רשאי לשנות מחיר של מוצר בכל עת ובלבד שלא נעשתה הזמנה למוצר ספציפי וניתן אישור עסקה על ידי האתר.
 5. המחיר מהפורסם באתר הינו למזמיני מוצר באתר בלבד, והנו סופי לאחר קבלת אישור המכירה על ידי האתר אצל הרוכש וגם אז כפי שיפורט בהמשך באפשרות האתר לבטל את המכירה ולהחזיר את הכסף ששילם הרוכש תחת תנאים מסוימים, ומבלי שהאתר יחויב בפיצוי כלפי הרוכש.
 6. המכירה היא עד גמר המלאי בלבד;
 7. תנאי מוקדם לביצוע קניה הוא אישור חברת האשראי לעסקה;
 8. כל המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת.

 

ביצוע הזמנה

 1. על מנת לבצע הזמנה באתר יש למלא את טופס ההזמנה באתר באופן מלא ומדויק.
 2. לאחר מילוי טופס ההזמנה וקבלת אישור קליטתו במערכת האתר ניתן יהיה לבצע את ההזמנה.
 3. אישור ההזמנה כפוף לקיום המוצר במחסני האתר או החברות הקשורות לאתר.
 4. יובהר כי יתכן מצב בו לאחר קליטת טופס ההזמנה וקבלת אישור על הזמנת המוצר ואף לאחר סליקת כרטיס האשראי תבוטל ההזמנה על ידי האתר, מפאת שהמוצר במלאי התגלה כלא תקין או שהמוצר במלאי אזל והדבר לא עודכן במערכות האתר ואו מכל סיבה אחרת, במקרה זה תבוטל ההזמנה והגולש באתר לא יחוייב בתשלום כלשהו. במצב שתואר בסעיף זה בכל מקרה לא יהיה הגולש זכאי לפיצוי בגין ביטול הזמנתו על ידי האתר בכל שלב שהוא.

 

תשלום עבור ההזמנה

 1. באפשרות המזמין לשלם באמצעים המפורטים בסעיפים להלן;
 2. העברה בנקאית לחשבון הבנק של האתר, כפי שמפורט באתר.
 3. תשלום מזומן בעת איסוף עצמי של המוצר, בהתאם להסכמה טלפונית מול נציג האתר.
 4. כרטיס אשראי בכפוף לתנאים שמציבה חברת האשראי, ובהתאם לתנאים כפי שמפורטים באתר.

 

אספקת המוצר

 1. בכל מקרה, שליחת המוצר נעשית אך ורק לאחר קבלת תשלום ו/או קבלת אישור חברת האשראי על תשלום עבור העסקה.
 2. אספקת המוצר/ים תיעשה תוך 14 ימי עבודה (לא כולל שישי שבת) מרגע השלמת התשלום וקבלת אישור על השלמת התשלום על ידי האתר, אצל הרוכש, כמפורט בסעיף להלן;
 3. בדואר רשום מבוטח בעלות הדואר הרשום, כפי שיפורסם באתר בעת אישור ההזמנה.
  בדואר משלוח אקספרס  לבית הלקוח בעלות משלוח אקספרס, כפי שיפורסם באתר בעת אישור ההזמנה.
 4. בכל אופן אחר שיוסכם בין הלקוח לבין האתר, ובעלות כפי שתסוכם בין הלקוח לבין האתר, ובכלל זה איסוף עצמי על ידי הלקוח.
 5. האמור בתקנון זה לגבי משלוח אינו תקף למי שמתגורר ביישובים אליהם קיימת בעיית גישה אם בגין טעמים בטחוניים או בגין כל טעם אחר.
 6. האתר אינו אחראי על כל עיקוב במשלוח שיגרם על ידי חברת שליחויות או על ידי הדואר או על ידי כל גורם אחר באמצעותו נשלח המוצר או המוצרים אל הלקוח.
 7. אם המוצר נשלח אל הלקוח והמסירה לא התבצעה באשמת הלקוח, או כי הלקוח לא היה במקום בעת המסירה כפי שנקבע בינו ובין האתר, יהיה על הלקוח לשלם את עלות המשלוח לפי ס' 14 לחוק הגנת הצרכן ואת כל הוצאות החברה שהיו כרוכות באספקת המוצר/ים.
 8. על הלקוח לידע את האתר במידה והמוצר שהזמין לא הגיע אליו, וזאת תוך 48 שעות מעם מועד המסירה שתואם בין הצדדים, והאתר יפעל על מנת לתקן את הליקוי בהעברת המוצר אל הלקוח. לקוח שלא יידע את האתר על תקלה במשלוח יאבד את זכאותו לפיצוי בגין רכישת המוצר.
 9. האתר אינו אחראי על עיכובים שאינם בשליטתו כגון תקלות במערכות תקשורת, (כולל מערכות תקשורת של האתר), טלפוניה, מחשבים, כוח עליון, פעולות איבה, שביתות, השבתות ועוד.
 10. במידה ואספקת המוצר או השירות מתגלה כבלתי אפשרית רשאי האתר בכל שלב של העסקה כולל לאחר ביצוע התשלום וטרם אספקת המוצר לבטל את המכירה, ולהשיב את הכסף ככל ששולם עבור ההזמנה.

 

אחריות על מוצרים הנמכרים באתר

 1. על הרוכש מוצרים באתר לבדוק את המוצר היטב בעת קבלתו. קבלתו של המוצר על ידי הרוכש מעידה על תקינותו של המוצר.
 2. האתר מעניק אחריות על המוצרים המפורטים להלן: טלפונים ניידים, סוללות, כבלים, מטענים לטלפונים ניידים, בלוטוס.
 3. לא תחול אחריות על המוצרים הבאים: פנלים לטלפונים ניידים, נרתיקים, אוזניות, תוספות ושיפורים לטלפונים ניידים (בובות, מדבקות, חוטים), חלקים חלופיים וכל מוצר אחר שלא צוין במפורש כי חלה עליו אחריות.
 4. תנאי אחריות מיוחדים למוצר מסוים עדיפים על הכללים בתקנון זה.
 5. האחריות על מוצר הנה במהלך השנה הראשונה בלבד לאחר מועד רכישתו כפי שמצוין בחשבונית הלקוח, לתקלות טכניות. האחריות הינה אחריות היצרן/היבואן/ המשווק ולא אחריות של האתר. האחריות הנה על חומרה ותוכנה בלבד.
 6. במידה ומתגלה צורך בהחלפת המוצר או בתיקונו, על הרוכש לשאת בעלויות משלוח המוצר אל מעבדות האתר לשם תיקונו וכל על הרוכש לשאת בעלויות החזרת המוצר לחזקתו לאחר התיקון, או לחילופין על הרוכש לדאוג להעברת המוצר אל מעבדות האתר וממעבדות האתר לחזקתו.

תיקון מוצרים או החלפתם

 1. האתר עשוי להחליף מוצר או לתקנו, האתר שומר על זכותו להעדיף תיקון המוצר על פני החלפתו ולהיפך.

 

ביטול רכישה על ידי הלקוח והחזרת המוצרים

 1. לקוח של האתר רשאי להחזיר מוצרים שנרכשו על ידו עד 14 ימים מיום קבלת המוצרים והחשבונית עבור המוצרים.
 2. מוצר שיוחזר, יוחזר באריזתו המקורית ככל שהדבר מתאפשר או סביר.
 3. בגין החזר מוצר יגבו דמי ביטול בסך 100 ש"ח או 5% מסכום הרכישה – הנמוך מבין השניים. דמי ביטול ייגבו רק במידה וביטול העסקה נעשה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר עצמו לבין המסמך המפרט את הממכר – מסמך הגילוי.

 

יובהר להלן כי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, קובע כי במידה והלקוח בחר לבטל את העסקה, תוך 14 ימים, רשאי המוכר, (האתר), לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכש הלקוח או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

 

 1. ביטול רכישה ייעשה על ידי הרוכש יעשה בכתב. על הרוכש לוודא כי כתב הביטול התקבל אצל האתר בהתאם לפרטים המופיעים בסמן "צור קשר" באתר.
 2. את בקשת הביטול ניתן לשלוח גם לכתובת המייל המופיעה באתר תחת הסמן "צור קשר".
 3. כאמור לעיל, במקרה של ביטול, יחויב הלקוח ב – 5% מעלות המוצר או 100 ש"ח, (לפי הנמוך, בגין כל מוצר – כל יחידה שנמכרה ולא כל מכירה). בנוסף יחויב הלקוח שביטל את העסקה בדמי משלוח אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

במידה ונעשה במוצר שימוש על ידי הלקוח, החברה לא תהיה מחויבת לקבל חזרה את המכשיר שנמכר, במקרה והלקוח יבקש להחזירו, יגבו דמי ביטול בסך 150 שקלים בסה"כ.

 1. במקרה בו בוצעה העסקה בכרטיס אשראי, יחויב הלקוח בנוסף על הסכומים האמורים בסעיף שלעיל ב – 15 ש"ח כולל מע"מ נוספים.
 2. החזרים ייעשו בצורת זיכוי ולא בכסף מזומן.
 3. האתר שומר לעצמו את הזכות לבדוק את המוצר שהוחזר. יובהר כי במידה וימצא פגם במוצר אשר נגרם על ידי הלקוח, יפעל האתר בהתאם לחוק.

 

הגבלת אחריות האתר על מידע המצוי באתר

 1. האתר נוקט בכל האמצעים הקיימים בשוק אבטחת מידע לשמירה על פרטיותך. אף על פי כן, דע לך כי אין האמצעים יכולים להבטיח את חסינות המידע שבאתר בצורה מלאה ועצם השימוש באתר יהווה הסכמה וידיעה על הדבר;
 2. האתר מיישם נהלי אבטחת מידע, אין בנהלים אלו ביטחון מוחלט למניעת גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן במאגרי המידע של האתר, והאתר לא ישא באחריות לחדירה וגניבת מידע ממאגרי הנתונים שלו.
 3. כמו כן, תכנים אותם מעלים המשתמשים באתר חשופים ברשת האינטרנט, והאתר לא ישא בכל אחריות בגין נזקים שיגרמו למשתמשים או לצדדים שלישיים עקב חשיפה זו.
 4. תכנים המפורסמים באתר הנם באחריות המפרסמים בלבד, בין אם אלו מוכרים באמצעות האתר, מפרסמים, או משתמשים אחרים.
 5. האתר אינו אחראי על מידע העולה באמצעות מנוע החיפוש באתר או שמשתמשים באתר פרסמו.
 6. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.  האתר עשוי לבטל קישורים שנכללו באתר או להוסיף קישורים לפי שיקול דעתו.
 7. באתר מצוי שירות חיפוש מידע, שירות זה אינו באחריות האתר, והאתר קיבל אותו מצדדים שלישיים. בהתאם אין האתר אחראי לאי התאמות או כל מידע פוגע או הפרת זכות קניין הנובעים משירות החיפוש, או לאבטחת המידע ככל שקיימת בשירותי החיפוש. האמור בסעיף זה נכון גם לגבי "קישורים – LINKS" באתר.

 

הגבלת אחריות האתר על תקינות האתר והחיבור לרשת האינטרנט

 1. עשויות להיות תקלות בהתחברות לאתר, או כשלים אחרים בפעילותו או ברשת המשמשת לחיבור לאתר או למידע אחר המוצג על ידי האתר. ככל שיתגלו תקלות, יעשה האתר מאמץ לתקנן, ובכל מקרה האתר אינו מתחייב כי לא יהיו תקלות באתר, או כשלים ואם יהיו האתר לא יהיה אחראי לנזק שיגרם למשתמשים באתר או לצדדים שלישיים.

 

פרסום באתר

 1. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר, האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 2. הגבלת אחריות האתר כפי שתוארה בתקנון זה תחול גם על פרסומות או מפרסמים באתר, בהתאם לשינויים המחייבים.

מדיניות פרטיות

 1. האתר עשוי למסור מידע המזהה את המשתמש לצדדים שלישיים במידה והוא נדרש לכך לפי חוק, צו שיפוטי, תביעה משפטית, הסכמת המשתמש וכל דרך אחרת וכל עוד מסירת המידע נעשתה בתום לב.
 2. כמו כן, רשאי האתר להשתמש במידע אישי של המשתמש לצורכים פנימיים, ולצרכי בדיקת תלונות, או ביקורות או פרסומים של המשתמש, גם באמצעות "עוגייה", (COOKIES).
 3. האתר עשוי להשתמש במידע שאינו מזהה על המשתמש לצרכי שיווק, צרכים סטטיסטיים ועוד, כגון מספר כניסות לאתר, מילות חיפוש, ועוד.
 4. המשתמש יודע כי כאשר הוא משתמש במנוע החיפוש באתר הוא מסכים למידע שנאסף עליו כפי שתואר בתקנון זה.
 5. האתר רשאי ועשוי לשנות את מדיניות הפרטיות ללא צורך לעדכן בכך את המשתמשים והשינוי יכנס לתוקף מיום פרסומו.
 6. במידה והמשתמש יצור עם האתר קשר ויבקש  מהאתר בכתב, האתר ימחק כל מידע הקשור עם המשתמש ולא יעשה בו שימוש.
 7. יתכן וניתן יהיה להתחקות אחר משתמשים באתר בשל השימוש של המשתמשים באמצעים אלקטרוניים ואמצעי תקשורת אלקטרונית. האתר לא יחשב כמפר חוק כלשהו או כפוגע בפרטיות המשתמשים בשל כך (בהתאם לחוקים הרלוונטיים).

 

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
 2. חל איסור על העתקה ושכפול של חומר המצוי באתר.
 3. אין לעשות שימוש בחומר המצוי או מפורסם באתר על מנת לפגוע בצד שלישי כלשהו.
 4. אין לעשות שימוש בחומר אשר פורסם באתר על ידי צד שלישי, חומר זה הנו קניין של אותו צד שלישי.
 5. האתר שומר לעצמו את הזכות לפעול כנגד מי שיפר זכויות קנין רוחני אלו.

 

הדין החל

 1. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

  הגדרה של טלפון מחודש

 2.  מכשיר מחודש הינו מוצר שהיה בשימוש הצרכן, הוחזר ליצרן או ליבואן, ונארז בידו מחדש לשם מכירתו.
סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות